Kontakt
powrót

Redbox VR – Firefighting training

SzkoleniaEdukacjaVR
Redbox VR - Firefighting training

Strażacy pracują w warunkach zagrażających życiu i odzwierciedlenie tych warunków było niemożliwe w czasie szkolenia. Przełom nastąpił wraz z rozwojem wirtualnej rzeczywistości. Ta technologia pozwoliła firmie Flint Tech stworzyć jedno z najbardziej ambitnych szkoleń VR dla strażaków, jakie kiedykolwiek powstały – Redbox VR. Przyjrzyjmy się bliżej tej aplikacji.

Historia w tle

Szkolenie strażaków było zawsze trudne, ponieważ niemożliwe było bezpieczne odzwierciedlenie warunków zagrażających życiu. Jednak wykorzystanie technologii wirtualnej, która pozwala na tworzenie dowolnych scen czy sytuacji, znacząco zmienia rozgrywkę.

Prace nad Redbox VR rozpoczęliśmy w 2018 roku. W efekcie stworzyliśmy kompletną, niestandardową aplikację wraz ze spersonalizowanym sprzętem (obsługiwanym przez HTC).

A perspective from a trainee firefighter

Obraz, który widzi strażak-praktykant

Nasze rozwiązanie

Flint Tech stworzył kompletną, spersonalizowaną aplikację ze scenariuszem szkoleniowym polegającym na gaszeniu domu jednorodzinnego. Strażak-praktykant musi tylko założyć sprzęt. Scenariusz ma wiele opcji do wyboru – trener może wybrać, gdzie zlokalizowany jest pożar, jakie jest jego źródło (np. ogień na patelni) oraz osoby, które trzeba uratować (mała dziewczynka i jej lokalizacja). Szkolenie odbywa się w dwóch połączonych kontenerach symulujących dom; szkoleni strażacy poruszają się w kontenerze i poruszając się „w realu” widzą różne części domu w VR. Sprzęt używany podczas treningu to gogle HTC VR, prądownica strażacka i rękawice wykorzystujące leap motion do śledzenia dłoni.

Kliknij i zobacz video! 

Główne wyzwania

W projekcie było kilka wyzwań, którym należało stawić czoła, aby sprostać oczekiwaniom Klienta. Pierwszym z nich była kwestia wykonania symulacji domu w VR, tak, aby symulację można było „przejść” w dwóch połączonych kontenerach. Zastosowaliśmy technikę łączenia śledzenia szkolonego strażaka ze śledzeniem rzeczywistych, istniejących elementów, np. drzwi (użyliśmy kilku trackerów Vive). Strażak-praktykant chodzi więc w kółko i ma wrażenie, że wchodzi do różnych pomieszczeń i pięter budynku.
Po drugie, jak sprawić, by trening był jak najbardziej prawdziwy? Flint skupił się na wielu szczegółach, na przykład na prawidłowej technice otwierania drzwi. Kiedy strażak otwiera drzwi do pomieszczenia znajdującego się w ogniu, używa specjalnej techniki, w przeciwnym razie może nawet zginąć przez gwałtowny podmuch ognia. Tę samą technikę należy zastosować w symulacji, aby bezpiecznie otworzyć drzwi.
Po trzecie, jak dać praktykantowi możliwość swobodnego poruszania się? Użyliśmy adaptera bezprzewodowego, który umożliwiał im swobodne poruszanie się w symulacji.

Wsparcie HTC

Firma HTC zaoferowała wsparcie od początku trwania projektu. Wsparcie polegało na konsultacjach i doradzatwie w sprawach doboru hardware’u.
Jednym z najlepszych przykładów pomocy HTC było rozwiązanie problemu ze śledzoną przestrzenią. Przestrzeń śledzona przez stacje bazowe była po prostu zbyt mała jak na tak zaawansowany projekt. Dzięki wsparciu z HTC mogliśmy znaleźć rozwiązanie umożliwiające połączenie czterech stacji bazowych, a tym samym utrzymanie większej powierzchni śledzenia gogli. W końcu gogle śledziły całą powierzchnię dwóch kontenerów.
.

Innowacje Flint Tech

Strażacy muszą pracować na sprzęcie możliwie najbardziej zbliżonym do rzeczywistego. Dlatego wydrukowaliśmy w 3D prądownicę strażacką, wyposażając ją w obwód elektroniczny, umożliwiając tym samym wysyłanie informacji o sile i typie strumienia wody lub piany, które mają być symulowane. Dzięki trackerom Vive prądownica jest również śledzona w przestrzeni.
Naszą kolejną innowacją było to, że wybraliśmy śledzenie dłoni zamiast kontrolerów VR (nie wchodziły w grę ze względu na użycie prądownicy lub otwieranie drzwi). Jedyną możliwą opcją było więc śledzenie dłoni, co było pionierskim rozwiązaniem w 2018 roku. Pomysłem Flint Tech było bezprzewodowe wykorzystanie leap motion. Programiści i inżynierowie Flint połączyli leap motion bezpośrednio z kartą bezprzewodową. W rezultacie Flint uzyskał w pełni bezprzewodowe śledzenie dłoni w goglach VIVE Pro.

Redbox VR collects statistics allowing for the evaluation of a trainee's performance

Redbox VR gromadzi statystyki pozwalające na ocenę wyników strażaka

Rezultaty

W rezultacie Flint Tech przy wsparciu HTC stworzył aplikację i sprzęt do szkolenia strażaków w wirtualnej rzeczywistości. Według informacji otrzymanych od Klienta, Redbox VR okazał się dużym sukcesem i pomaga w dopracowaniu procedur i umiejętności gaśniczych.

 

 

Masz pomysł na projekt?

Porozmawiajmy!

Kontakt